torsdag 3 december 2009

Politiker försvara och minareter förbanna, hahaha!

 

http://hahahafunny.wordpress.com/ DECEMBER 2, 2009

Några politiker försvara minareter av moskéer för  vissa skäl som inte är föremål för denna artikel. Men innan att ge några belägg om minareters faran , vill jag hävda följande:

 1. Jag talar om imamers ideologi som de skrev i Guds namn, vilket är en förfalskning av den verkliga läror. Alltså, jag talar inte om muslimer, eftersom de inte vet mer än vad imamerna instruera dem att veta .  
 2. Att vara politiker eller ens specialiserade inom islam betyder inte att du vet allt. Särskilt när det gäller denna subject’ anledning är  att en persone som inte föddes  en arabisk muslim, inte åtföljdes  av och arbetar med imamer i moskéerna, kan inte veta sanningen för imamer och moskéer och deras ideologiska taktik.

Och återgå till våra viktigaste ämne , vill jag göra klart att de försvarar en minaret av Jihad mot icke muslimer och förbannelse och hat . Och för att  klargöra frågan,  låt oss tala om betydelsen av ” Adhan ”  som kommer ur minareter

Adhan

Adhan är kallelsen till bön och  utropas fem gånger varje dag och ropas ut från moskéns minaret.

Är adhan från Islam eller nämns i Koranen?

Adhan är inte nämns i Koranen och det är inte det ursprungliga islams läror. Eftersom bönen i det ursprungliga islams läror innebär civilisationssenilitet kommunikation mellan människor och inte fysisk rörelse i byggnader kallas moskéer som är inget annat än en imamer uppfinning.  Därför skapade tidigare araberna imamer och shejker, vissa religiösa texter, att införa bön och skev en särskild vädjan ”adhaan” f örmå muslimerna  till Jihad och hat och hindrar dem från att ha hjärta relationer med icke-muslimer.

Myt uppfunnen av imamer

Nedan är  imamers myt och  lögn  och jag ska kommentera med blå skrift

( En dag, efter att moskén hade uppförts, satt Profeten med sina följeslagare, diskuterade med dem om det bästa sättet att kalla muslimerna till bönen. En del muslimer hade sagt till Profeten att de saknade de gemensamma bönerna eftersom de inte kände till tidpunkterna för bönen. En av följeslagarna förslog:

’’Vi bör hissa en flagga vid tidpunkten för bönen – när folket ser den kommer de att säga det till varandra.’’ Men den idén lockade inte Profeten.

Någon annan sade: ’’Vi bör tända en eld – alla kommer att se den och komma till bönen.’’

Men någon ropade då, ’’Det är seden hos Magians.’’ ( Detta är ett av målen . Dvs.  isolering från andra människor)

’’Vi kan kalla med ett horn,’’ sade någon.

’’Det är den judiska seden.’’ ( Hindra dem från imitation av judarna )

’’Vi kan använda en handklocka,’’ föreslog någon annan.

’’Det är den kristna seden.’’ ( Hindra dem från imitation av kristna )

Diskussionen fortsatte bland muslimerna och Profeten (må Allahs välsigna honom och skänka honom frid), och det slutade med ett beslut att använda en handklocka, vilket Profeten gick med på, om än motvilligt.

Abdullah Ibn Zaid, en muslim som var närvarande vid diskussionen, var bekymrad över att se Profeten vara så oroad och betänksam till humöret. Han bad Allah att vägleda honom och hjälpa honom att lösa problemet med att hitta en passande kallan till bönen. ……… Abdullah …….Medan han sov såg Abdullahen man som bar gröna kläder. I hans hand fanns en handklocka. Abdullah frågade honom, ’’Vill du sälja den här klockan?’’

’’Vad vill du göra med den?’’ frågade mannen.

’’Jag vill använda den för att kalla muslimer till bön.’’

’’Glöm klockan. Jag ska berätta för dig ett mycket bättre sätt.’’

’’Vad är det?’’ frågade Abdullah.

’’Säg: ’’Allah är Den Störste. Allah är Den Störste. Jag bevittnar att det inte finns någon annan gud än Allah. Jag bevittnar att det inte finns någon annan gud än Allah. Jag bevittnar att Muhammad är Allahs Budbärare. Jag bevittnar att Muhammad är Allahs Budbärare. Kom till bön. Kom till bön. Kom till framgång. Kom till framgång. Allah är Den Störste. Allah är Den Störste. Det finns ingen Gud utom Allah.’’

Mannen i Abdullahs dröm framförde kallan till bön med en stark, behaglig röst från taket av moskén; sedan satte han sig ner, sedan ställde han sig upp och började att be.

Abdullah vaknade från sin sömn i ett tillstånd av stor lycka och skyndade sig till Profeten för att berätta för honom om dessa nyheter. Profeten (må Allah välsigna honom och skänka honom frid) sade till honom att gå till Bilal och lära honom kallan, eftersom han var den som hade den bästa rösten av dem alla. Umar ( Detta är kalifen, som beordrade armén att döda alla icke-muslimer med undantag  kvinnor och barn för att säljas i slavmarknaderkom ) också till Profeten och sade, ’’Oh Allahs Budbärare, jag hade också en liknande dröm som den som Abdullah Ibn Zaid hade.’’ )

Hur är det möjligt för en  förnuftig person att tro på  sånt myter ! Om det är sant att Gud har befallt muslimerna att be enligt imamernas sätt , borde han ge dem  bönen  i sin helhet. Dvs, med Adhan. Är det rimligt att Gud ger boken och bönen till en profet, som  skulle aldrig klara att hitta en metod för att kalla till bön!

Några av de betydelser av Adhan

böneutroparen äger:

 1. Allahu Akbar …

Allah Akbar har använts och används av muslimska krigare i deras krig mot icke-muslimer. Det är ett av slagorden jihad mycket allvarlig. De kommer alltid att minnas det heliga kriget och förse dem med förmågan att sprida denna mening i hela världen . Därför muslimska terrorister använder samma ord när de attackerar icke-muslimer .

Tysk  muslimsk terrorist. Adhan  medverkat honom till Jihad

     2.  Ashhadu an la ilaha illallah….

Denna meningen hävdar att alla muslimska icke-muslimer är  otrogna och därför :

 • Muslimen måste hata alla icke muslimer
 • Muslimen måste  förkasta deras lagar
 • Att alla icke-muslimer är  förbannad
 • Att offra allt för det . So det är naturligt att de inte kan leva utan Jihad

( OBS: I det ursprungliga islams läror, innebar :

 • Att man måste  förkasta imamers ideologi
 • Att man måste bekämpa sharia lagen
 • Aytt alla bör upprätthålla säkerhet
 • Att tro på att det finns Gud och att gör rättfärdiga gärningar  )

     3. Ashhadu anna muhammedan rasulullah

Denna mening är en av de farligaste fraser som finns i världen. Anledningen är att imamer och formell utbildning i muslimska länder utbildar muslimer och sedan barndomen att Ashhadu anna muhammedan rasulullah betyder :

 • Att en sann muslim är den som älskar Mohammed mer av världen och offra sitt liv för honom
 • Att alla de som förkastar moskés läran , förkastar Mohammad
 • Att avvisa alla läror som strider mot den Saidsk Muhammed läror som anges i imamers böcker

So,  det   innebär hat och kampen mot alla människor som förkastar Muhammed och hans läror och att eliminera den som  kritisera  honom. Och detta är vad de gör i Europa.

Slutsatsen:

 • Adhan påminner om Islamiska Jihad
 • Adhan är anstiftan till hat mot icke muslimer
 • Adhan är anti integration
 • Adhan är anti europeiska lagar
 • Adhan innebär anstiftan till sharia-lag, såsom amputation av händer och stening och misshandel av kvinnor och mot barn för att be
 • Adhan  betyder att man måste använder alla medel för att ändra den sekulära regimer .

So, minareter  är farliga för människan och för nationell och global säkerhet. Därför är förbudet mot minareter nödvändig. Observera att rivning och förebyggande verksamhet kan leda till några tillfälliga problem. Men det kommer att bli mycket lättare än den skada som kommer att resultera i framtiden om  inte hindras. Och de måste acceptera och respektera det som vi gör när det gäller Mecka. I Mekka är förbjudet att bygga kyrkor och icke-muslimer bör inte ange det. Och vi – icke mulsims – accepterat och respekterat deras lag. Och Europa är vår Mecka och vi vill inte minareter eller moskéer. Men trots allt detta är några politiker fortfarande  försvara alla minareter som är ingenting mer än våld , hat och förföljelse.

Inga kommentarer: