onsdag 21 oktober 2009

Åkessons svar på attackerna i media

Följande inlägg, skrivet av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, publicerades i dag på SVT Debatt och är ett svar på en artikel skriven av Fredrik Malm (FP):

Från en population på bara ett par tusen muslimer under 1960-talet, har vi idag ungefär en halv miljon muslimer i Sverige. Det är en snabb, för att inte säga radikal, demografisk förändring som inneburit stora samhällsproblem.

Attacker mot staten i form av stenkastning mot brandkår, busschaufförer och polis, upplopp, massarbetslöshet, hedersmord och gängkriminalitet är några av de företeelser som idag präglar flera av de bostadsområden i Sverige som har en hög andel muslimska invånare.

Det ska konstateras att jag aldrig påstått att islam är på väg att ta över Sverige, däremot att det finns all anledning att ifrågasätta och kritisera de senaste decenniernas samhällsutveckling där islam, i takt med att den muslimska populationen blir större, får allt mer inflytande, samtidigt som det svenska samhället stegvis anpassar sig till högljudda krav på muslimska särrättigheter.

Vi har redan sett hur våra skolor avskaffar svenska traditioner som skolavslutningar i kyrkan, hur muslimska friskolor dyker upp och hur sharialagar tillåts styra i vissa rättstvister idag i Malmö. Ett annat tecken i tiden är den nystartade kursen vid Lunds universitet som går under rubriken, "tillämpning av sharia i Sverige och EU, 7,5 hp". I dess kursbeskrivning står bland annat följande: "Vad många inte vet är att sharia redan tillämpas här. Det sker som inofficiell rådgivning i muslimska församlingar men också i svenska domstolar inom ramen för internationell privaträtt."

Fredrik Malm skriver att min kritik mot islam saknar verklighetsförankring, men han lyckas inte nämna ett enda exempel på vart min kritik skulle brista.

Malm utgör en i raden av värderelativistiska liberaler som inte tycks se någon principiell mening med att försvara de värden som gäller alltifrån kvinnors grundläggande rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter till ett samhälle där alla medborgare, oavsett etnisk bakgrund, behandlas lika och där ingen grupp ges privilegier på bekostnad av någon annan.

Om Malm på allvar skulle värna dessa värden, istället för att kritisera det enda parti som står upp till deras försvar, så vore en logisk följd att han ställde sig bakom vår kritik av de medeltida idéer och tankesystem som ryms inom islam.

Antingen är man beredd att, som vi Sverigedemokrater, försvara svenska normer och värderingar och ett samhälle byggt på gemensam värdegrund, eller så väljer man att fortsätta på den väg som leder till ett splittrat samhälle, där olika grupper har olika rättigheter. För mig är valet enkelt: Vår kultur, kvinnors rättigheter och våra demokratiska värden är värda att ta strid för.

Det blir något paradoxalt när Fredrik Malm försöker göra gällande att han och hans parti inte anser att någon människa ska särbehandlas. Folkpartiet har bland annat varit med och röstat igenom de så kallade "instegsjobben", en reform som innebär att staten går in och subventionerar samtliga lönekostnader för de senaste årens invandrare med hela 75 procent, vilket i praktiken innebär att svenskar finansierar sin egen diskriminering på arbetsmarknaden.

Jag välkomnar en saklig och öppen debatt om islamiseringen och dess konsekvenser. Problemet måste kunna diskuteras öppet och utan den typ av åsiktscensur som DN Debatt, SSU, Centrum Mot Rasism m fl samhällsaktörer idag visat prov på. Sverigedemokraterna är en garant för det fria ordet och en levande debatt.

Jimmie Åkesson, partiledare Sverigedemokraterna

Missa inte programmet Debatt i kväll, klockan 20:30 på SVT2, då Jimmie Åkesson och Fredrik Malm (FP) möts i debatt. För mer info: www.svt.se/debatt

Inga kommentarer: