onsdag 21 oktober 2009

Islamiseringshotet - en definition

Från SD Kuriren
Islamiseringshotet - en definition

Ett bärande inslag i Sverigedemokraternas polititik är opinionsbildningen mot det islamiseringshot som Europa inklusive Sverige är utsatt för. Det hotet består i att allt fler muslimska invandrare ställer allt mer långtgående krav på värdlandet, och i länder såsom England och Holland är den muhammedanska samfälligheten redan att betrakta som en stat i staten där exempelvis sharialagar tillämpas, där terrordåd skett och där islamkritiska personligheter mördats.

Det är ställt utom allt tvivel att vårt parti är det enda som tar detta hot på allvar. De sju etablerade riksdagspartierna tenderar att inte alls uppfatta den muslimska invandringen som ett hot - tvärtom tycks man mena att den uteslutande berikar vårt samhälle. Detta trots att man borde ha sett vartåt det barkar när Malmös socialdemokratiska kommunalråd och fritidsnämnden i Malmö - även kallat Lilla Gaza - i våras beslöt sig för att spela en Davis Cup-match i tennis mellan Sverige och Israel utan publik, detta som en rädslans och feghetens eftergift gentemot militanta islamister.

Jag smickrar mig med att ha uppmärksammat hotet i fråga på ett tidigt stadium. Redan 1993, det vill säga långt före 11 september 2001 och långt innan Sverigedemokraterna var ett parti att räkna med, skrev jag en artikel i tidskriften Contra (nummer 6 1993) med rubriceringen "Efter kommunismens fall - blir islam nästa globala hot?". Artikeln inleds med ett citat ur Koranen: "Muhammed är Guds apostel, och de, som följa honom, äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra." (48:29) Jag citerar vidare ur min artikel:

"Islams historia är oupplösligen förenad med krig, blodsutgjutelse och hets mot 'de otrogna', d v s människor av annan religiös övertygelse. Profeten själv ledde flera härnadståg, och så sent som 1683 stod muslimska krigare utanför Wiens murar. 1686 stod slaget om Buda i Ungern...Den islamiska invandringen till Västeuropa från främst Nordafrika men även från de muslimska staterna i det forna Sovjetunionen samt arabvärlden har tilltagit dramatiskt under senare år, också till Sverige. Detta sker samtidigt som arbetslöshet, socialt kaos, etisk uppluckring och korruption ökar i vår del av världen...Det behövs ingen större fantasi för att inse, att denna utveckling kan leda till en katastrof. De muslimer, särskilt de ortodoxa, som kommit till Sverige har nu börjat ställa allt högre krav på att det svenska samhället skall anpassa sig enligt deras sätt att leva."

Jag citerade därpå Svenska Dagbladet från den 16 juni 1993: "Allt fler muslimska fundamentalister och deras barn ställer nu krav på särbehandling i grundskolan och skolledningen står utan lösningar på de stigande problemen." Det har således hört till vanligheten att kravställarna vill att muslimska flickor skall ha särskilda omklädningsutrymmen, att simhallar skall könsuppdelas, att barn av muslimsk börd inte skall få vanlig religionsundervisning, att Israel inte skall finnas med på kartan, att ingen engelskundervisning skall involvera USA eller amerikanska förhållanden, att skolavslutningar i kyrkor med "Den blomstertid nu kommer..." skall bannlysas, med mera.

I avslutningen av artikeln heter det:

"Risken med den ökade muslimska invandringen är, att den kan utnyttjas av fundamentalistiska extremister - Sverige är redan alltsedan 1970-talet en tillflyktsort för arabiska terrorister. Ett tecken på att myndigheterna är medvetna om problematiken demonstreras av, att SÄPO helt öppet i tidningsannonser eftersöker analytiker med speciella kunskaper om arabvärlden."

Förhoppningsvis är våra säkerhetstjänster fortfarande, 16 år efter det att artikeln skrevs, medvetna om de problem en ökad muslimsk immigration ofelbart ger upphov till. Fullt klart är att de etablerade partierna inte är det. I stället utnyttjar de Sverigedemokraternas högst befogade varningsord som ett tillfälle att komma åt vårt parti!

Reaktionerna på Jimmie Åkessons debattartikel om den islamska utmaningen mot vårt samhälle i Aftonbladet den 18/10 kan lämpligen ses som en bankruttförklaring av den svenska makteliten inklusive etablerade medier, politiker och kulturföreträdare. Den politiska korrekthetens flagga hålls högt, samtidigt som de mest häpnadsväckande floskler yttras. Jag såg och hörde vice statsminister Maud Olofsson gasta som en nötskrika på Åkesson i TV-soffan i morse, en föga uppbygglig konsert som även den förment neutrala programlederskan stämde in i.

Priset togs väl ändå när såväl den senare som Olofsson undrade om SD skall ge sig på judarna härnäst. Detta alltså sagt om Sveriges troligen mest jude- och Israel-vänliga parti! Det är ju just de muslimska extremisterna som vill ge sig på judarna, oftast under antisionismens täckmantel. Och som faktiskt redan har gjort det - stormuftin i Jerusalem tog initiativet till pogromer i Jerusalem i början på 1920-talet och solidariserade sig sedan med Hitler och Nazityskland. Han är fortfarande en hjälte för Hamas och andra palestinska krafter.

Jimmie har sagt, men jag säger det igen:

Sverigedemokraterna har ingenting emot vare sig muslimer eller andra invandrargrupper som har giltiga skäl att komma till och stanna i Sverige och som vinnlägger sig om att anpassa sig till svenska lagar och regler. Vårt parti vill se en assimilering och integrering av utifrån kommande människor och grupper av människor, inte en apartheidliknande segregering som givit upphov till svåra problem liknande dem som existerar i Rosengård. Och vi vill definitivt inte se och höra muslimska slynglar i Rosengård och på andra platser med stenkastning angripa brandmän och sjukvårdare under "Allahu-Akbar"-rop.

Skall detta vara så förtvivlat svårt att förstå, Maud Olofsson och andra politiskt korrekta nötskrikor inom etablissemanget som i realiteten fungerar som nyttiga idioter åt islamiseringsivrarna?

Jag vill avsluta med ett kort utdrag ur det tal SD:s internationelle sekreterare Kent Ekeroth höll vid Landsdagarna i Ljungbyhed nyligen:

"Islamiseringen är dagens viktigaste politiska fråga. Antingen går vi under med en suck, eller också gör vi motstånd. Nu är vi inne i en ny fas i ett uråldrigt krig som går 1400 år tillbaka i tiden...islam är en imperialistisk ideologi som arbetar för världsherravälde. Men det finns hopp.Fler och fler partier i Europa inser islamiseringshotet. 2010 kommer SD in i riksdagen, så att det äntligen kan bli slut på det mångkulturella eländet!"

För övrigt vill jag uppmana alla som kan och vill att stödja den nyinrättade antiislamiseringsfond som Ted och Kent Ekeroth informerade om på Landsagarna: www.antiislamiseringsfonden.se.

Inga kommentarer: