torsdag 22 oktober 2009

Islam är farligt! Var är era motargument?

Newsmill Publicerad: 2009-10-21, Uppdaterad: 2009-10-21

Problemet som de flesta av våra mot-debattörer gör, är att fördöma oss, kasta lite beskyllningar, skrika lite "rasist" och sedan är deras "kritik" slut. De bekymrar sig aldrig om att faktiskt titta på våra argument och bemöta dem. Om vi nu har så fel som de säger att vi har, borde det inte vara så svårt att ta fram bra bevis och vettiga argument. Det sker aldrig.Då ska jag säga det igen: islam är farligt för vår frihet, farligt för kvinnor och detta är varför...

 

KLAS GRINELL skriver ett kort inlägg på Newsmill, där han pratar om "islamisk humanism och respekt för allas värde" i god PK-anda.

Grinell skriver i ingressen att "alltför sällan ges konkreta argument för varför och hur Åkesson och hans Sverigedemokrater har fel". Jag hoppades då på att han skulle komma med något som skulle upplysa min värld och få mig att inse hur fel jag haft om islam. Men föga förvånande fanns det inte en tillstymmelse till "konkreta argument" om hur fel vi har.

Mattias Karlsson och Kent Ekeroth har kommenterat det bisarra att man inte får kritisera den ideologi som islam faktiskt är.

Jag tänkte ta lite konkreta historiska, teologiska och empiriska bevis och exempel på att islam inte är förenligt med Sverige eller Väst i stort. Var är era motargument?

Troende muslimer ser Muhammed som "uswa hasana" - det främsta moraliska föredömet - och "al insan al kamil" - den perfekta människan. Som han levde, ska alla muslimer leva. Det är målet. Muslimernas tidräkning börjar år 622, dvs när Muhammed emigrerade från Mecka till det som kom att bli Medina. I samband med flytten dit förändrades inriktningen i hans rörelse, som var förhållandevis tolerant fram till dess, till att istället bli krigisk och inte det minsta förlåtande mot alla icke-muslimer och alla de som inte accepterade islam som den enda religionen. Det var år 622 som detta ägde rum och årtalet är alltså år 0 inom islam. "Hijra" (som emigrationen kallas på arabiska) är alltså mycket viktigare än Muhammeds födelse och död.

Innan emigrationen var Muhammeds militära styrka inte speciellt stark och det var också då islam inte aktivt engagerade sig i anfallskrig och spridning med militära medel. Detta ändras snabbt härefter. De verser som talade om samlevnad och tolerans byttes ut mot våldsamma och krigiska (en senare händelse som motsäger en tidigare händelser har alltid företräde inom islam).

Muslimernas främsta förebild - profeten Muhammed (Ibn Ishaq s.387):
"Om Gud ger mig vinsten i Quraysh i framtiden, så ska jag lemlästa 30 av deras män"
Ibn Ishaq s. 369:
"Döda varenda jude som du får makt över "
Sahih Muslim, bok 1, nr 29:
"Jag har blivit beordrad att slåss mot människor om de inte säger: Det finns ingen gud utom Allah"
En till? Bukhari, bok 52, volym 4, nummer 177:
"Timmen är inte slagen förrän du slåss mot judarna, och stenen där en jude gömmer sig bakom kommer att säga ‘O muslim! Det är en jude som gömmer sig bakom mig, döda honom!' "

Muhammed förespråkade anfallskrig, förslavning, förtryck av icke-muslimer. Inom islam fostras en syn på den icke-muslimska omvärlden som i alla andra fall hade fått vänstern att helt flippa ut - om det inte vara just islam det kommer ifrån!

Känner Grinell till begreppet "dhimmi"? Troligen inte. Dhimmis är, mycket enkelt uttryck, icke-muslimer och "andra klassens medborgare", alltså folk som har mindre rättigheter än den regerande befolkningen. Helt ärligt anser jag att den beskrivningen är en grov underdrift. Dhimmis, icke-muslimer i ett muslimsk land, har få rättigheter och har genom hela den muslimska historien behandlas extremt brutalt (nej, den "muslimska guldåldern" är en myt). Behandlingen av icke-muslimer var och är mycket värre än apartheid i Sydafrika. Ändå hör man inget från vänstern eller människorättskämpar.

När de muslimska arméerna drog fram och andra folk fanns sig plötsligt ockuperade, gavs de tre val:
1) konvertera till islam
2) acceptera dhimmis-status
3) dö

Dhimmis blev beskattade mycket hårt genom "jizya", en speciell skatt endast för dhimmis. När denna skatt skulle betalas tvingades de ofta göra det under förödmjukande former (den muslimska indrivaren slog dem på bakhuvudet när de böjde sig fram är ett exempel) . Syftet är att dhimmis ska känna sig förtryckta och underlägsna, som det står skrivet i Koranen:

"Slåss mot dem som inte tror på Allah [...] eller som inte har förbjudit det som har förbjudits av Allah och hans profet, eller som erkänner den sanna religionen, även om de är Bokens folk [syftandes till judar och kristna], tills de villigt betalar Jizyah, och känner sig underlägsna..."

Dhimmis var också utsatta rent generellt, de fick inte inneha många olika typer av jobb, de var tvungna att bära vissa kläder, fick inte rida på hästar. I norra Afrika tvingades judar bära en gul cirkel på armen (nej, nazisterna var inte först med det).

Exempel:
Imar ibn al-Khattab (kalif mellan 634-644) förbjöd kristna att; upprätta kloster, kyrkor eller liknande och inte heller reparera eller återställa de som redan finns och inte använda någon av dem mot islam eller muslimer; inte motverka att en kristen person blir muslim; ta efter klädstil, hårstil, eller namn som muslimer, de får inte rida med sadlar, bära svärd eller vapen av något slag; långt hår eller sätta upp kors på utsidan av kyrkor eller visa kors offentligt.

Listan kan göras lång. Den muslimska befolkningen kunde hitta i princip vilka ursäkter som helst för att attackera dhimmis, vilket också skedde otaliga gånger (även i alla islamkramares favoritexempel Andalusien i Spanien slaktades mängder med t.ex. judar när det passade de styrande).

Sharia-lagen då, den muslimska lagen. Vad kan den tillföra Sverige? Kanske detta är något för Grinell:

"Den som bytt sin muslimska tro, döda honom" (Sahih Bukhari, vol 9, bok 88, nr 6922)

Det finns vidare en tanke inom sharia att inga civila existerar, bara muslimer och icke-muslimer. Inga icke-muslimer kan vara oskyldiga eftersom de är skyldiga till att förneka "Allah".

Hur ser verkligheten ut? Stämmer den överens med vad islam lär ut i sina skrifter och sina idéer? Dessvärre, ja. Verkligheten är den att islam har befunnit sig i permanent krig med resten av världen ända sedan Muhammeds livstid, dvs. ca 1400 år.

Den första invasionen av Europa skedde redan ca år 630 och försöken har aldrig slutat. De muslimska arméerna stod ju inte långt ifrån Paris i slaget vid Poiters 732. Den sista stora jihad-kampen om Europa skedde 1683 och den skilde sig ingenting från Muhammeds egna jihad-krig. Islams historiska och nutida våldsdåd finner direkt korrelation i doktriner som alltid lärts ut inom islam; jihad-doktrinen om att angripa och erövra områden och länder har lärts ut av samtliga lagskolor inom islam från början och fram till idag.

Finns det någon fredlig tolkning av islam som inom islamisk kontext ses som teologisk konsekvent och legitim? Svaret måste bli nej - det finns ingen sådan tolkning. Förståeligt förvisso, det är svårt att helt tolka bort hur deras främste förebild levde och lärde utan att helt överge islam som religion och koncept.

Samtliga lagskolor påbjuder offensiv jihad, förutom grenen Ahmadiyyah men dessa ses inte som muslimer av ortodoxa muslimer (de menar att Ahmadiyyahs grundare var den siste profeten, vilket är helt oförenligt med övrig islam) och kan anses vara extremt marginella och därmed irrelevanta.

Finns det ett enda exempel på när muslimer har levt i fredlig samexistens med icke-muslimer och då de betraktade sig som dessas jämlikar och inte överlägsna dem? Nej, det finns det inte. Har den muslimska världen någonsin befunnit sig i varaktig fred med den icke-muslimska världen? Nej, förutom en kanske "kall fred" då islam varit avsevärt svagare än västvärlden och därmed inte kunnat iscensätta sina ambitioner.

Allt detta stämmer väl överens med hur det ser ut på vår planet idag. Libanon, som en gång var kristet och hade lite framtidsutsikter, är idag ett av de mer instabila länderna där muslimerna har utfört en brutal mordkampanj på icke-muslimer, se Birgitte Gabriels vittnesmål om dettapå YouTube. På seminariet om islam i Malmö togs de kristnas situationen i dagens Egypten upp. Är det någon som tror att de lever gott och sida vid sida som jämlika med muslimerna?

I många av de stora europeiska städerna ser man att samma hur samma islamiseringsprocess pågår som skett så ofta förr där muslimerna tagit över. Bryssel, Rotterdam, England, Malmö, Paris, Antwerpen,Köpenhamn... Listan på städer som har stora problem med muslimska enklaver kan göras lång.

Skillnaden denna gång är att det inte sker med vapenmakt i första hand, utan man genomför det via röstsedeln, via våra islam-älskande politiker, ivrigt påhejade av den vänstervridna medievärlden som gör allt för att glömma och gömma islams historia och ideologi.

Detta är ett ihopplock av teologiska, historiska och empiriska argument, som visar på det som vi länge sagt - islam är farligt. Var är nu era bevis och argument för hur fel vi har?

Avslutningsvis låter jag Muhammed Kadaffi säga det själv (se på YouTubehär):

"Vi har 50 miljoner muslimer i Europa. Mycket tyder på att Allah kommer att ge islam seger i Europa - utan svärd, utan vapen, utan erövring. De 50 miljoner muslimerna i Europa kommer att förvandla det till en muslimsk kontinent inom ett par decennier. [...]
Allah mobiliserar den muslimska nationen Turkiet och inkluderar det i den Europeiska Unionen. Det är ytterligare 50 miljoner muslimer. Det kommer att finnas 100 miljoner muslimer i Europa. [...]
Europa [...] måste antingen acceptera att bli islamiskt eller förklara krig mot muslimerna."

Ted Ekeroth

Inga kommentarer: