onsdag 2 september 2009

Judiska församlingen stöder imam Moussa

Expressen Debatt 1 September, 2005, Länk:

I sin artikel (Expressen 9/9) pekar Salam Karam på regeringens beröringsskräck i förhållande till intolerans bland muslimer. Precis som vi frågar han sig: "Var står egentligen Mona Sahlin och socialdemokraterna i frågan om att bekämpa extremism?"
Det skriver LENA POSNER KÖRÖSI, ordförande i judiska församlingen i Stockholm, och ANDERS CARLBERG, ordförande i judiska församlingen i Göteborg.

Judiska församlingen

i Sverige välkomnar förslaget från imam Hassan Moussa att skapa "en nationell samling" för att bemöta det islamistiska hotet mot det öppna samhället. Hassan Moussas artikel 6 september var klargörande. Judiska församlingen har flera gånger kritiserat Hassan Moussa för att han är otydlig. I sina predikningar har han både försvarat terrordåd i Israel och självmordsbombningar i Irak. Samtidigt har han framfört ett budskap om fred och försoning mellan religioner och kulturer, inte minst i sina kolumner i Expressen. Vi har därför krävt entydiga avståndstaganden från politiskt våld - det är en förutsättning för att vi skall känna trygghet i relationen med den muslimska församlingen i Sverige. Viktigt för oss är att Hassan Moussa nu är medveten om sin tvetydighet. Vi uppfattar artikeln som ett avståndstagande inte bara från extremistiska kollegor utan också från uttalanden som han själv gjort. Nu skriver han: "Jag bestämde mig för att utesluta ordet 'men' i mina predikningar." Det innebär ett reservationslöst motstånd mot politiskt våld.

Vi utgår ifrån

att formuleringen därefter "Jag vill inte höra fler 'men' eller andra ursäkter för självmordsbombningar i Europa" inte innebär att det fortfarande finns ursäkter för självmordsbombningar i Israel, USA eller något annat land på jorden. Genom att göra klart var han står i den frågan har han chansen att definitivt ta steget över till den majoritet som tar avstånd ifrån politiskt våld, var det än förekommer. Hassan Moussa vill ha dialog med andra demokratiska krafter i Sverige. Hotet mot demokratin kan endast slås tillbaka med en enad front kring en värdegrund för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är därför som judiska församlingen i Sverige vänt sig till regeringen för att etablera kontakt med de liberala muslimska krafter som Moussa nu bekänner sig till. Vi har vänt oss till flera statsråd men utan resultat.

Vi tror att staten

måste engagera sig på högsta nivå för att legitimera en dialog. Det handlar om vår gemensamma framtid - hur nästa generation svenskar skall kunna leva ihop utan att politiska, religiösa eller kulturella meningsskiljaktigheter leder till våld. I sin artikel (Expressen 9/9) pekar Salam Karam på regeringens beröringsskräck i förhållande till intolerans bland muslimer. Precis som vi frågar han sig: "Var står egentligen Mona Sahlin och socialdemokraterna i frågan om att bekämpa extremism?" Flera ministrar har valt att tiga i stället för att ta avstånd ifrån uttalanden som gjorts i Stockholmsmoskén. SAP:s kristna Broderskapsrörelse har till och med odlat relationen med muslimska extremister, enligt Karam. I och med Moussas uttalande ligger bollen hos regeringen än en gång. Vi stöder hans förslag om en nationell samling för att bemöta islamistisk extremism. Anders Carlberg är ordförande för judiska församlingen i Göteborg. Lena Posner Körösi är ordförande för judiska församlingen i Stockholm.

Inga kommentarer: