torsdag 3 september 2009

Svenska och Danska Kvinnor Till Helvete

Länk:

Jag har fört in vad som skrivits utan att korrigera grammatik, innehållet är det viktiga. En modig ex muslim skriver.

I Vår Nordiska Länders Namn , som Allah har gjört det ett paradis fylld med våra Nordiska angles kvinnor

Det finns några av våra politiker och andra , som tror :
* att muslimernas imamer ideologi och läror om kvinnor i norden , skiljer sig från den undervisning i arabiska och Islamiska länder
* att det finns en moderata moskéer , imaamer , Islamiska skolor och center!
* att de inte undervisar vad jag kommer att nämna i denna artikel
* att de respekterar vår kvinnor
Naturligtvis, som en före detta muslim och en specialist i deras ideologi , hävdar att imamerns undervisning och ideology i Islamiska länder och i Norden är identisk . Ett bevis är följande lektion från en Islamic center och Mosque i Sverige som enligt alla Islamiska skolor hävdar att icke-muslimska kvinnor från Norden är åt helvete och att Gud förbannar dem. Varför? Låt oss läsa deras svar . So häng med: Följ länken ovan för att läsa mer.

Inga kommentarer: