lördag 12 september 2009

Integration- fungerar det?

En bekant i Tyskland skrev följande angående integration:

“Forget about integration.Germany does everything for integration and it gets worse and worse here every day.They pay millions of euros,they are hyper-tolerant and it leads to nothing.I came to Germany from Moldova and i didnt need no special integration,me and my family learned the language and we integrated ourselves,like every normal human being.Muslims(especially arabs) dont want to integrate,they want you to integrate into islam and their rules.Everywhere they are,there is trouble.”

Läs och lär. Översättning följer nedan:

“Glöm integration. Tyskland gör allt för att integrera men det blir bara värre och värre. De betalar millioner i Euros, de är hyper- toleranta men det leder ingenvart. Jag kom till Tyskland från Moldova och jag behövde ingen integration att tala om, jag och min familj lärde oss språket, vi integrerade oss själva, som vilken normal människa som helst (skulle göra). Muslimer (speciellt Arabiska) will inte bli integrerade, de vill att ni integrerar till Islam och deras regler. Där de är, där är det problem.”

Inget behöver tilläggas. Läs och lär.

Inga kommentarer: