söndag 11 oktober 2009

Lisebergsmannen: härvan växer – även våldtäkt, grov kvinnofridskränkning mm kan bli aktuellt

Från Politiskt Inkorrekt 10 Oktober 2009

Den muslimska familjen som står åtalade

  • Ali Samir Husein, född 76-07-16 (33-åringen), för grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott och bidragsbrott.
  • Najat Al-Etbi, född 58-05-16 (mamman), för grovt bidragsbrott och bidragsbrott
  • Abdallha Husein, född 49-03-15 (pappan), för grovt bidragsbrott och bidragsbrott
  • Systrarna ej åtalade såvitt PI vet.

Ali Samir Husein och hans föräldrar har lurat till sig minst tre miljoner kronor. Han har hävdat att han är förlamad i höger arm och höger ben och har genom detta kunnat få bidrag till att få assistenthjälp från bland annat sin far.

Fadern och systrar anställdes som personliga assistenter och mellan 1 november 2005 och 31 januari 2009 kunde familjen kvittera ut miljoner i ersättning från försäkringskassan (FK).

När polisen, av en annan anledning, gjorde husrannsakan i familjens lägenhet hittade de en digitalkamera med ett 30-tal privatbilder från Liseberg där han sågs röra sig obehindrat. Namnet Lisebergsmannen hänger samman med att han står och dansar med en kaninfigur. Familjen insåg krissituation – och plötsligt fick en av systrarna ett hysteriskt anfall. Polisen är övertygad om att det var iscensatt för att avleda uppmärksamheten.

- Vi var tvungna att koncentrera oss på henne. Under tiden raderade en annan person bilderna, säger kriminalinspektör Kjell Borgström. Men minneskortet gick att återskapa.

I åtalet om grovt bedrägeri framgår att det från första början var en läkare vid Länssjukhuset i Halmstad som efter viss tvekan godtog hans påstådda handikapp. När FK senare visade samme doktor en film där 33-åringen är på semester i Syrien medgav läkaren att han blivit lurad. På filmen syns hur Ali Samir Husein obehindrat går in i en moské för att knäböja och be. Man kan också se hur han lyfter upp ett barn i famnen – saker som ingen med hans funktionshinder kan göra. En annan läkare har i häktet undersökt Ali Samir Husein och konstaterat att han använt både högerarmen och högerbenet när han flyttat sig på britsen i cellen. Ett vittne som ska kallas till rättegången är en man som mötte Ali Samir Husein vid Landvetter när han första gången kom till Sverige och såg hur han obehindrat gick av flygplanet.

Våldtäkt och grov kvinnofridskränkning?

I åtalet mot mannen och hans föräldrar använder sig kammaråklagare Sonja Seligmann även av uppgifter från en annan polisutredning som gäller övergrepp mot Ali Samir Husein före detta fru. Den utredningen har ännu inte lett till åtal, men där berättar exhustrun hur hans behov av rullstol bara varit teater – och att han i hemmet alltid rört sig obehindrat.

Hållhake genom våldtäkt och ifrågasatt heder

Ali Samir Husein föräldrar ville hindra hans hustru från att avslöja bluffen med handikappet. Kvinnan förklarar att hon levde helt och hållet i makens och hans föräldrars grepp och att hon ofta fick stryk. De ska ha varit noga med att hon aldrig fick träffa de sociala myndigheterna ensam eller ha kontakt med andra människor. Då hon gick på undervisning i svenska för invandrare följde de henne dit och tillbaka. Men när de en dag inte var med passade hon på att berätta för en lärarinna i skolan. Efter detta såg mannens föräldrar till att hon sattes på ett flyg till Syrien med enkel biljett och utan pengar.

Som hållhake för att hon inte skulle gå till Polisen och avslöja allt om bluffen misstänks de därför ha arrangerat en våldtäkt, där två män förgrep sig på kvinnan. De sexuella akterna ska även ha fångats på en film som skickats till kvinnans föräldrar i hennes hemland. Genom en insamling av pengar från personer i Halmstad som stöttar henne har kvinnan senare kunnat återvända hit, men hon lider nu av att vara baktalad på grund av att filmen ska vara graverande för henne (hederskulturen).

Åklagaren yrkar på utvisning

Ali Samir Husein är irakisk medborgare och när han som 27-åring ansökte om permanent uppehållstillstånd i Sverige fick han nej. Han åberopade bland annat anknytning till sina föräldrar som redan bodde här. Migrationsverkets nekande beslut grundade sig på att han var för gammal för att räknas in bland hemma-varande barn i en så kallad kärnfamilj. Efter överklagande till Utlänningsnämnden beviljades han dock uppehållstillstånd. Det som låg bakom ändringen var just mannens svåra handikapp och att han uppgav att han var beroende av att föräldrarna tog hand om honom.

Kammaråklagare Sonja Seligmann yrkarenligt åtalet på att han ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit. Hon hänvisar till det stycke i Utlänningslagen där det står att ”en utlänning får utvisas ur Sverige, om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse… om brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar.”

Länkar

Halmstads tingsrätt, Mål nr B 1964-09
HP
HP

PI artikelsamling - Lisebergsmannen

Inga kommentarer: