måndag 12 oktober 2009

Tystnad bäddar för Sverigedemokraterna

Södermanlands Nyheter Publicerad 12 oktober 2009

Svenskarna börjar vakna. Både Agneta Kumlin (SN 5/10) och Stefan Hallberg (SN 7/10) uttrycker uppfattningar, som politiker och media länge har effektivt lyckats undertrycka och tiga med – samtidigt som det med stor möda uppbyggda svenska folkhemmet håller på att raseras.

Att invandringen kostar alldeles för mycket och ger skydd åt personer, som egentligen inte har sådana behov, börjar bli mer och mer uppenbart. Dessa åsikter har avfärdats såsom rasistiska – och gett SD en god start. Mellan 1960 och 1999 sjönk sysselsättningen från 83 procent till 72 procent i åldrarna mellan 16-64 år med 420 000 arbetstillfällen. Under samma tidsperiod kom 300 000 invandrare i samma åldrar till Sverige. Politikerna och pressen har varit synnerligen obenägna att publicera uppgifter om kostnaden för invandringen och på mitt brev till Regeringskansliet kom svaret (03-10-20) att kostnaden är åtta miljarder.

Detta är inte helt med sanningen överensstämmande. Den allmänna uppfattningen är att de verkliga kostnaderna är 30-40 miljarder (DN 03-12-03). De åtta miljarderna utbetalas till kommunerna för att försörja invandrarna under de första 18 månaderna, sedan får kommunens punga ut ur kommunens kassa om invandraren inte har lyckats få något arbete. När 60 procent av invandrarna är arbetslösa, efter flerårig vistelse i Sverige och skall försörjas genom bidrag, då blir det inte mycket kvar i kassan för omsorg av landets ursprungsinvånare.

Finanskrisen har försvårat situationen ytterligare. Slogan ”Sverige klarar sig inte utan invandrare” har basunerats ut, men när en mycket stor del av den svenska arbetskraften är utan sysselsättning så har man svårt att förstå slogans innebörd. När ett relativt rikt land tar in alltför mycket folk, som det inte kan förse med arbete, leder det till en miserabel tillvaro för dem som kommer hit. För många blir det kriminalitet och av landets 12 000 interner 2004 var omkring en fjärdedel icke svenska medborgare. Till råga på allt försöker en del av dessa främlingar under parollen ”mångkultur” trycka på för att Sverige ska införa vissa primitiva handlingsmönster – och bäddar för SD:s inträde i riksdagen vid nästa val – på gott och ont.

Migrationsdomstolens beslut häromdagen att ge somalier uppehållstillstånd leder till att i praktiken hela Mogadishu kan komma till Sverige och få uppehålls-tillstånd samt försörjning här.

Albert Kronberg, fd flykting

Inga kommentarer: