onsdag 16 september 2009

- Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo

Dagbladet Norge 15/4 2009 Länk:

MER FOREBYGGENDE ARBEID:  Ifølge Hanne Kristin Rohde, leder ved Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon, står ikke-vestlige innvandrere bak alle de 41 anmeldte overfallsvoldtektene i Oslo de siste tre årene. Arkivfoto: SCANPIX

MER FOREBYGGENDE ARBEID: Ifølge Hanne Kristin Rohde, leder ved Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon, står ikke-vestlige innvandrere bak alle de 41 anmeldte overfallsvoldtektene i Oslo de siste tre årene. Arkivfoto: SCANPIX

De siste tre årene, ifølge politiet.

Samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er ifølge politiet begått av ikke-vestlige innvandrere.

- Gjerningspersonene er relativt unge menn som kommer fra andre land. De er ofte asylsøkere og kommer ofte fra traumatiserte land eller land med et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge, sier leder Hanne Kristin Rohde ved Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon til NRK.

Hun sier gjerningsmennene enten er traumatiserte eller psykisk skadd, eller at de kommer fra et land der vold mot kvinner er vanlig.

- Vi ser at flere av dem har et kvinnesyn som tilsier at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinner, sier Rohde.

Grov vold

Det er menn med kurdisk eller afrikansk bakgrunn som dominerer statistikken.

Ingen av anmeldelsene involverer etnisk norske gjerningsmenn.

Det som kjennetegner overfallsvoldtektene, er trusler eller bruk av grov vold.

Politiet mener det trengs mer forebyggende arbeid blant menn med innvandrerbakgrunn.

Det mener også mottaksleder Ole Morten Lyng ved Nordbybråten asylmottak i Østfold.

Han understreker at ingenting kan unnskylde slike handlinger, men sier det er viktig å forstå situasjonen overgrepsmennene befinner seg i, for å kunne forebygge.

- Politikerne er redde

Leder for Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, Fakhra Salimi, sparker ballen videre til politikerne.

Hun mener forebyggende arbeid blant menn med minoritetsbakgrunn er helt fraværende, og sier politikerne er redde for å gripe fatt i problemet.

- Det er mye interesse for å lytte. Vi har hatt flere møter der vi har snakket med organisasjoner og departementer. De lytter, men det blir stillhet når det blir snakk om handling, sier hun.

Statssekretær for integrerings-, innvandrings- og mangfoldssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Libe Rieber-Mohn (Ap), sier at voldtekt aldri kan unnskyldes eller bortforklares på noen som helst slags måte.

- Mange mennesker lever i en vanskelig situasjon, har opplevd krig og overgrep, men voldtar ikke, sier Rieber-Mohn.

Stille krav

Hun mener det er nødvendig å stille strenge krav til innvandrerne.

- Det er viktig å være krystallklar på hvilke krav og forventninger det norske samfunn stiller. For å greie å lykkes er vi helt avhengig av å ha en kontrollert og regulert innvandring. Hvis ikke, greier vi ikke å lykkes i integreringspolitikken, sier Rieber-Mohn.

Hun sier videre at det er viktig å ha klare konsekvenser for voldtektsmenn.

- Det betyr at man kan bli fratatt statsborgerskap, men også at man kan bli utvist. Det skal ikke aksepteres at man utnytter systemet. Norge gir mennesker beskyttelse, og da kan man ikke bruke det til å begå overgrep og voldtekt, slår statssekretæren fast.

(NTB)

Les også

Inga kommentarer: